OFERTA

Specjalizujemy się w usługach z zakresu technologii energetycznych, efektywności energetycznej, modelowania symulacyjnego oraz wdrożeń i instalacji pilotażowych. Posiadamy doświadczenie w pracach wykonywanych zarówno na rzecz odbiorców instytucjonalnych, jak i przemysłowych. Wysokie kwalifikacje branżowe w połączeniu z realnym podejściem ekonomicznym, gwarantują sukces we wdrażaniu optymalnych rozwiązań, będących podstawą osiągania przewagi konkurencyjnej naszych klientów.

Obliczenia i modelowanie symulacyjne

 • Bilanse energii
 • Numeryczna mechanika płynów (CFD)
 • Przepływ ciepła
 • Tworzenie charakterystyk
 • Efektywność energetyczna
 • Optymalizacja

Analizy biznesowe i doradztwo

 • Obliczenia ekonomiczne
 • Studia wykonalności
 • Biznesplany
 • Analizy rynków
 • Wnioski o finansowanie

Oprogramowanie i systemy kontroli

 • Systemy diagnostyki i nadzoru
 • Optymalizacja procesów on-line
 • Dedykowane aplikacje komputerowe
 • Rozwiązania IT dla przemysłu

Tworzenie nowych koncepcji i technologii

 • Rozwiązania innowacyjne
 • Weryfikacja koncepcji
 • Nowatorskie sposoby realizacji procesu
 • Kreowanie nowych pomysłów

KLUCZOWE PRODUKTY

Audyty efektywności energetycznej

  Optymalne prowadzenie instalacji przemysłowych pod względem efektywnego wykorzystania nośników energii w obec […].

Więcej

Studia wykonalności

Nasi Klienci często spotykają się z problemem oceny techniczno-ekonomicznej proponowanych im przez podmioty zewnętrz […].

Więcej

Specjalistyczne szkolenia

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii w przemyśle wymaga poszerzania wiedzy kadry inżynierskiej. […].

Więcej

Analizy rynków

Obliczenie opłacalności wprowadzenia nowego produktu/nowej usługi na rynek wymaga jego szczegółowej analizy.

Więcej

Zdalny monitoring procesów

Optymalne prowadzenie współczesnych instalacji przemysłowych wymaga profesjonalnego podejścia do oceny procesów zac […].

Więcej

Model prognostyczny ścieżek cenowych nośników energii i paliw

Ścieżki cenowe są kluczowym elementem analizy ekonomicznej bezpośrednio rzutującym na jej ostateczny wynik.

Więcej

Analizy CFD

Optymalizacja pracy urządzeń przemysłowych wymaga często szczegółowego poznania przebiegu zjawisk fizykochemicznyc […].

Więcej

Systemy detekcji anomalii i stanów przedawaryjnych

Anomalie oraz stany przed-awaryjne są nieodłącznymi i często nieuniknionymi warunkami pracy instalacji przemysłowyc […].

Więcej

Analizy dostosowania istniejących źródeł wytwórczych do dyrektywy IED

Dostosowanie poziomów emisji przemysłowych do wymogów Dyrektywy IED oraz dodatkowych wymogów wynikających z dokumen […].

Więcej

Outsourcing B+R

Nieustanny rozwój oferty przedsiębiorstw, w tym kreowanie innowacyjnych produktów i usług, jest niezwykle istotnym c […].

Więcej