Analizy odnawialnych źródeł energii

Zainteresowanie inwestycją we własne odnawialne źródła energii prowadzi do konieczności doboru ich mocy i konfiguracji. Dobór optymalnej mocy farmy fotowoltaicznej czy wiatrowej powinien opierać się o szczegółową analizę zestawiającą zapotrzebowanie na elektryczność z prognozowaną produkcją źródeł odnawialnych, pozwalającą na określenie możliwych do osiągnięcia oszczędności przy danej konfiguracji źródeł. Tego typu zagadnienie wymaga często zaangażowania specjalistycznego oprogramowania oraz doświadczenia w prowadzeniu podobnych analiz. Z tego względu istotne jest aby we wspomnianym procesie doboru mocy źródeł procesie polegać na doradztwie wyspecjalizowanych podmiotów, nie związanych ze sprzedażą analizowanych źródeł energii.

W ofercie firmy Exergon znajdują się dedykowane opracowania, których celem jest optymalny dobór i konfiguracja odnawialnych źródeł energii uwzględniająca zapotrzebowanie na energię elektryczną u klienta. W ramach tego typu prac, porównaniu godzina po godzinie poddaje się zapotrzebowanie na energię z prognozowaną generacją elektryczności w planowanych źródłach energii. Autorskie modele obliczeniowe firmy Exergon, pozwalają na określenie konfiguracji źródeł energii pozwalających na maksymalizację parametrów oceny ekonomicznej inwestycji takich jak NPV, IRR, DPD. Dedykowany zespół specjalistów Exergon dysponuje dedykowanym oprogramowaniem do modelowania farm fotowoltaicznych jakim jest PV Sol, a także bazami wietrzności dla terenu Polski.

Dodatkowym aspektem, rozważanym w ramach tego typu analiz jest również zastosowanie magazynów energii, które pozwalają na zwiększenie wykorzystania energii wyprodukowanej we własnych źródłach. Wykorzystanie magazynu energii jest również modelowane i analizowane dla pełnego roku referencyjnego w rozdzielczości godzinowej.

Ostatni etap prac związanych z inwestycjami w OZE najczęściej dotyczy analiz związanych ze szczegółowym usytuowaniem poszczególnych źródeł, sposobem ich podłączenia czy też uzyskaniem odpowiednich warunków przyłączenia oraz pozwoleń.