Outsourcing B+R

Nieustanny rozwój oferty przedsiębiorstw, w tym kreowanie innowacyjnych produktów i usług, jest niezwykle istotnym czynnikiem mającym wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej. Dążenie do rozwoju technologii jest szczególnie ważne w branżach, gdzie nowe technologie mogą przyczynić się do znaczącego ograniczania kosztów produkcji. Stałe monitorowanie aktualnego stanu techniki, technologii frontalnych i rozwojowych jest elementem koniecznym do utrzymania wysokiego poziomu oferowanych usług czy produktów. Dodatkowo, praca nad know-how przedsiębiorstwa poprzez prowadzenie własnych badań czy analiz jest kluczowe przy opracowywaniu autorskich innowacji.

Niestety utworzenie zespołu dedykowanego do prac badawczo-rozwojowych jest kosztowne i często, ze względu na małą dostępność specjalistów z zakresu nowych technologii, niemożliwe. Co więcej, utworzenie działu B+R wewnątrz przedsiębiorstwa rzadko pozwala na prowadzenie więcej niż jednego projektu rozwojowego ze względu konieczność znacznego zaangażowania członków zespołu.

Jednym z możliwych rozwiązań dla przedsiębiorstw, którym zależy na ciągłym rozwoju i kreowaniu innowacyjnych  produktów/usług jest outsourcing z zakresu B+R. Spółka EXERGON oferuje usługi outsourcingowe B+R, taki model współpracy niosący szereg niewątpliwych zalet:

  • Brak konieczności stałego utrzymywania wysokospecjalizowanej kadry działu B+R,
  • Możliwość prowadzenia kilku projektów innowacyjnych równolegle,
  • Ze względu na ciągłą pracę w obszarze nowych technologii specjaliści EXERGON posiadają dużą wiedzę z zakresu wdrożeń technologii frontalnych do przemysłu,
  • Możliwość podpisania stałej umowy na świadczenie outsourcingu B+R dająca stabilność dostępu do specjalistów lub zlecanie wyznaczonego zakresu prac.

Osoba do kontaktu:

Marcel Gawron, marcel.gawron@exergon.pl, +48 607 154 912