Modelowanie symulacyjne układów i procesów

Opracowujemy modele symulacyjne instalacji przemysłowych w oparciu o metody fizykalne, probabilistyczne i mieszane. W modelowaniu fizykalnym wykorzystujemy oprogramowanie komercyjne (np. Thermoflex firmy Thermoflow Inc.) oraz własne kody tworzone np. w środowisku EES). Modele te uwzględniają zazwyczaj bilanse substancji i energii, opis matematyczny zjawisk (najczęściej z zakresu termodynamiki, chemii, przepływu ciepła, mechaniki płynów) oraz charakterystyki urządzeń i inne niezbędne dane i założenia. Modele probabilistyczne budujemy w oparciu o metody regresyjne i sieci neuronowe na podstawie danych pomiarowych dostępnych w archiwach Klienta.

Opracowany model symulacyjny instalacji może następnie służyć do:

  • wyznaczenia parametrów pracy w stanie projektowym (design) oraz w stanach zmiennych (off-design) – dotyczy instalacji projektowanych oraz istniejących
  • analizy rozbudowy lub modernizacji instalacji
  • detekcji anomalii w pracy instalacji
  • ustalenia przyczyn awarii
  • innych celów zgodnie z oczekiwaniami Klienta

Tworzymy także zautomatyzowane programy obliczeniowe wykorzystywane następnie w sposób autonomiczny przez naszych Klientów.

Przykłady układów i instalacji dla których Exergon opracował szczegółowe modele symulacyjne:

Branża: energetyka i ciepłownictwo
bloki gazowo-parowe, farmy fotowoltaiczne, sieci ciepłownicze, układy kogeneracyjne z silnikami tłokowymi, układy kogeneracyjne z turbinami gazowymi, kotły i bloki energetyczne z obiegami Rankine’a (parowymi i organicznymi)

Branża: chemia i petrochemia
układy wytwarzania gazu syntezowego z paliw stałych (biomasa, węgiel), układy oczyszczania i komponowania gazu syntezowego, układy konwersji gazu syntezowego do produktów końcowych, układy odzysku ciepła z pieców przemysłowych, układy dopalania gazów poprocesowych, wytwórnie wodoru, sprężarkownie gazów procesowych

Branża: gospodarka odpadami
spalarnie odpadów komunalnych, spalarnie odpadów przemysłowych, układy zgazowania odpadów komunalnych, układy odzysku energii w instalacjach spalania i zgazowania odpadów