Kredyt ekologiczny FENG

Exergon Sp. z o.o. oferuje szczegółowe audyty dla potrzeb firm ubiegających się o dotacje w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w tym dla Działania 3.01 FENG Kredyt ekologiczny. Wykonujemy zarówno audyty efektywności energetycznej, jak i audyty energetyczne przedsięwzięć termomodernizacyjnych na terenie całej Polski.

Nasz kilkudziesięcioosobowy zespół ekspertów i specjalistów posiada doświadczenie w realizacji projektów z zakresu modernizacji energetycznych obiektów w takich branżach jak np.: petrochemia, energetyka zawodowa, ciepłownictwo, chemia, automotive, kolej, hutnictwo, górnictwo. Dysponujemy szerokimi możliwościami w zakresie modelowania procesów i systemów energetycznych. Służymy również wsparciem w zakresie przeprowadzenia ewentualnych pomiarów.

Kilkaset zrealizowanych z powodzeniem prac dotyczących m.in. transformacji energetycznej, obniżania energochłonności, „uzielenienia” produkcji, analizy możliwości redukcji kosztów mediów „energetycznych”, samowystarczalności energetycznej, obliczenia śladu węglowego, czy wszelkiego rodzaju audytów energetycznych, wykonanych z powodzeniem zarówno na rzecz największych podmiotów w kraju, jak i mniejszych przedsiębiorstw, spółek komunalnych, czy spółdzielni mieszkaniowych daje naszym Klientom gwarancję kompleksowego spojrzenia na aspekty związane z nośnikami energii w firmie a połączenie ugruntowanej wiedzy z praktycznym know-how umożliwia zaoferowanie usługi w racjonalnej cenie.

Audyty realizowane na potrzeby uzyskania kredytu ekologicznego są cennym źródłem informacji o posiadanej infrastrukturze, procesach i efektach planowanych do wdrożenia rozwiązań.

W ramach audytu przedsięwzięć termomodernizacyjnych analizowany jest szereg rozwiązań możliwych do zastosowania w celu poprawy efektywności energetycznej budynku m.in. docieplenie ścian, stropów, dachów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana źródeł ciepła, zastosowanie rekuperacji. Każde z proponowanych rozwiązań jest analizowane pod kątem możliwości wdrożenia u klienta, a te rozwiązania, które spełnią powyższe kryterium są następnie szczegółowo oceniane rozpatrując różne ich warianty. Finalnie klient otrzymuje rekomendację optymalnego rozwiązania termomodernizacyjnego w oparciu o wspólnie uzgodnione kryteria.

Z kolei opcjonalny przy ubieganiu się o kredyt ekologiczny audyt efektywności energetycznej polega na głębokiej analizie procesu poddawanego modernizacji mającej na celu wskazanie potencjalnych oszczędności energii w wyniku wdrożenia modernizacji. W ramach audytu efektywności energetycznej możliwa jest analiza dowolnych modernizacji procesu technologicznego które służą oszczędności zużycia energii, do których należą m.in. wymiana poszczególnych maszyn, wymiana całych linii technologicznych, izolacja rurociągów czy też wymiana oświetlenia. Audyt ten ma kluczowe znaczenie dla Użytkownika, gdyż jego wyniki stanowią cel redukcyjny jaki Beneficjent będzie zobowiązany wykazać w okresie trwałości projektu.

Wykonanie audytów zwieńczone jest przygotowaniem kart audytów zgodnych z wymogami konkursu, które następnie stanowią załączniki do wniosku.