Systemy detekcji anomalii i stanów przedawaryjnych

AURORA - Systemy detekcji anomalii

Anomalie oraz stany przedawaryjne są nieodłącznymi i często nieuniknionymi warunkami pracy instalacji przemysłowych. W porę niewykryte, prowadza do awarii. Wczesna detekcja symptomów takich stanów pozwala na uniknięcie awarii oraz ograniczenie nieplanowanych przestojów instalacji. Umożliwia również optymalne planowanie gospodarki remontowej w zakładzie. Ogranicza to koszty utrzymania i remontów, zwiększa niezawodność urządzeń i dyspozycyjność instalacji oraz podnosi bezpieczeństwo pracy. Firma EXERGON Sp. z o.o. opracowała oprogramowanie AURORA działające w oparciu o metody sztucznej inteligencji, które wykrywa anomalie i stany przedawaryjne w zakładach przemysłowych. Danymi wykorzystywanymi przez oprogramowanie AURORA są standardowe dane pomiarowe zbierane przez systemy akwizycji danych w zakładzie. W większości przypadków wdrożenie systemu detekcji anomalii nie wymaga zwiększenia liczby przyrządów pomiarowych w instalacji. System działa w czasie rzeczywistym na bieżąco informując personel techniczny o stanach odbiegających od normalnej pracy, które w niedalekiej przyszłości mogą doprowadzić do awarii. Co więcej, oprogramowanie AURORA identyfikuje ewentualne przyczyny wystąpienia anomalii co pozwala na podjęcie aurora_detekcja-anomaliiwcześniejszych działań naprawczych i uniknięcie awarii. Zainstalowanie systemu w zakładzie przemysłowym nie wymaga ciągłego monitoringu danych przez personel techniczny. Ostrzeżenia wysyłane są jedynie wtedy, gdy system zidentyfikuje przesłankę do wystąpienia awarii. Architektura rozwiązania została tak przewidziana, aby ograniczyć do minimum potrzebę zmiany konfiguracji infrastruktury informatycznej w zakładzie oraz wykorzystać już zastosowane w zakładzie oprogramowanie do akwizycji danych. Redukuje to znacznie koszty wprowadzenia systemu detekcji anomalii w zakładach, które posiadają opomiarowane instalacje produkcyjne.

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Szapajko, grzegorz.szapajko@exergon.pl, +48 880 573 201