Model prognostyczny ścieżek cenowych nośników energii i paliw

 

Ścieżki cenowe są kluczowym elementem analizy ekonomicznej bezpośrednio rzutującym na jej ostateczny wynik. Firma EXERGON opracowała model prognostyczny cen nośników energii i paliw. Model uwzględnia m.in. następujące zagadnienia:

 • Wskaźniki demograficzne; prognozy liczby mieszkańców danego kraju oraz prognozy liczby gospodarstw domowych.
 • Wskaźniki makroekonomiczne; prognozy produktu krajowego brutto, wskaźników bezrobocia, wskaźników inflacji.
 • Zapotrzebowanie na moc elektryczną osiągalną oraz projekcje produkcji elektryczności.
 • Zmiany struktury mocy elektrycznej osiąganej oraz zmiany produkcji elektryczności na potrzeby systemu elektroenergetycznego.
 • Całkowita emisja CO2 z sektora energetycznego (na potrzeby zdefiniowanych wariantów struktury wytwórczej elektryczności).

Dodatkowo uwzględnione zostają m. in. następujące aspekty techniczno-ekonomiczne związane z budową oraz eksploatacją układów wytwórczych:

 • Sprawności energetyczne układów wytwórczych.
 • Roczne czasy pracy układów z mocami znamionowymi.
 • Wskaźnik rezerwowania mocy w systemie.
 • Koszty inwestycyjne (wraz z kosztami utrzymania i remontów) ponoszone na układy wytwórcze w danej technologii.
 • Koszty zmienne wytwarzania elektryczności.
 • Marżę wytwórcy elektryczności.

Wyniki modelu stanowią ścieżki cenowe nośników energii i paliw w horyzoncie czasowym 30 lat z roczną rozdzielczością.

Osoba do kontaktu:

Marcel Gawron, marcel.gawron@exergon.pl, +48 607 154 912