Plany, programy, strategie, prognozy

Rolą samorządów jest dbanie o zrównoważony rozwój gmin, miast i województw. W tym celu konieczna jest analiza obecnego stanu kluczowych obszarów gospodarki, diagnozowanie istniejących problemów, poszukiwanie rozwiązań, a w konsekwencji planowanie i wdrażanie niezbędnych inwestycji, które przyczynią się do osiągnięcia wymaganych rezultatów. Rezultaty tych działań muszą być zgodne z zapisami przepisów krajowych oraz UE. Duży nacisk kładzie się obecnie na racjonalne gospodarowanie nośnikami energii jak i gospodarowanie odpadami. W tym celu samorządy przystępują do sporządzania planów i programów w tym m.in.:

  • planów gospodarki odpadami,
  • programów usuwania wyrobów zawierających azbest,
  • planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • planów gospodarki niskoemisyjnej,
  • planów rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych,
  • planów rozwoju elektromobilności,
  • planów neutralności klimatycznej.

Ponadto Exergon Sp. z o.o. dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych oferuje szeroki wachlarz usług związanych z oszczędnością nośników energii oraz „zieloną” transformacją. Oprócz realizacji wszelkiego rodzaju specjalistycznych audytów wykonujemy również prace dotyczące samowystarczalności energetycznej (zarówno na poziomie gmin, spółek, spółdzielni, wspólnot, jak i innych wybranych „wysp energetycznych”), zajmujemy się wsparciem tworzenia wspólnot energetycznych, spółdzielni energetycznych oraz klastrów energii, wdrażaniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), wdrażaniem zasad zrównoważonej modernizacji i rozwoju, wsparciem pozyskania dofinansowania na ww. cele.

Sporządzenie wyżej wymienionych dokumentów wymaga od Zarządzających zaangażowania multidyscyplinarnego zespołu posiadającego szeroką wiedzę w analizowanych obszarach. Nierzadko istniejąca kadra nie ma możliwości realizacji dodatkowych obowiązków, co powoduje konieczność rozszerzenia zespołu realizującego o nowych członków. Nieodzowną częścią sporządzania planów jest również analiza wpływu dokumentu na środowisko, którą mogą wykonać jedynie specjaliści posiadający odpowiednie doświadczenie. Alternatywą dla Zarządzających jest zlecenie tego typu usług firmie specjalizującej się w ich wykonywaniu.

Exergon posiada wykwalifikowaną kadrę oraz bogate doświadczenie w sporządzaniu planów i strategii dla instytucji i przedsiębiorstw na terenie całej Polski. Ponadto Exergon stale współpracuje z Partnerami realizującymi analizy środowiskowe, przez co może zapewnić kompleksową obsługę pełnego procesu aż po uchwalenie planu, programu czy też strategii.

Posiadamy rozległe doświadczenie we współpracy z samorządami oraz spółkami komunalnymi m.in. z takich miejscowości jak (alfabetycznie): Biała Podlaska, Białystok, Busko Zdrój, Czersk, Dąbrowa Górnicza,  Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Grudziądz, Katowice, Leszno, Lublin, Łódź, Opole, Ostrów Mazowiecka, Ostrzeszów, Piła, Ruda Śląska, Sosnowiec, Wadowice, Wałcz, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Wodzisław Śląski, Świnoujście, Tarnów, Zambrów.