Audyty efektywności energetycznej

 

Optymalne prowadzenie instalacji przemysłowych pod względem efektywnego wykorzystania nośników energii w obecnej sytuacji rynkowej może przyczynić się do przewagi nad konkurentami. Narzędziami pozwalającymi określić słabe punkty w gospodarce energetycznej zakładu, a w efekcie poprawy wykorzystania nośników energii, jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej lub wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią (normy ISO 50001). Implementacja SZE w pierwszym kroku wiąże się także z przeprowadzeniem tzw. Zerowego Audytu Energetycznego, którego celem jest określenie bazowych wartości współczynników zużycia energii. W chwili obecnej w procesie legislacyjnym znajduje się ustawa o efektywności energetycznej, która nakazuje wykorzystanie jednego z wyżej wymienionych narzędzi przez firmy nie będące MŚP, pozostałe zaś zachęca do podnoszenia efektywności energetycznej zakładu. Ustawa wprowadza także system wynagradzania firm podnoszących efektywność energetyczną poprzez system świadectw efektywności energetycznej.

 

Firma EXERGON wychodząc naprzeciw potrzebom oraz wymaganiom stawianym przed przedsiębiorstwami oferuje wykonanie Audytu Efektywności Energetycznej lub wdrożenie Systemu Zarządzania Energią. W ramach oferowanej usługi wykonywana jest kompleksowa ocena efektywności wykorzystania nośników energii w zakładzie, następnie zaś wykonywana jest analiza techniczno–ekonomiczna modyfikacji instalacji mających na celu usprawnienie wykorzystania nośników energii. Efektem końcowym analizy w przypadku Audytu Efektywności Energetycznej jest opracowanie oceniające pracę zakładu oraz zestawienie modyfikacji ocenionych pod względem termodynamicznym, ekonomicznym oraz ekologicznym. Efektem końcowym w przypadku wdrożenia Systemu Zarządzania Energią jest system pozwalający na ciągłe doskonalenie prowadzonej instalacji pod względem efektywnego wykorzystania nośników energii.

Osoba do kontaktu
Marcel Gawron, marcel.gawron@exergon.pl, +48 607 154 912