Analizy rynków

Obliczenie opłacalności wprowadzenia nowego produktu/nowej usługi na rynek wymaga jego szczegółowej analizy. Określenie potencjalnego rynku dla produktu/rozwiązania opiera się o analizę parametrów produktu oraz profilu klientów. Obliczone zostają również wielkości i wartości potencjalnych rynków w Polsce, na terenie Unii Europejskiej, a także na świecie. Poszczególne rynki zostaną podzielony na następujące części:

W pierwszej kolejności określony zostaje rynek docelowy całkowity tzw. TAM (Total Addressable Market) – który określa potencjał sprzedażowy produktu w kategoriach powiązanych z profilem analizowanego produktu.

Następnie oszacowany zostaje rynek docelowy dostępny – SAM (Serviceable Addressable Market), obejmujący  potencjał sprzedażowy produktu w danej grupie docelowej.

Finalnym efektem analizy rynku jest określenie rynku docelowego dla firmy oferującej produkt SOM (Serviceable Obtainable Market) – uwzględniająca zarówno konkurencję na rynku SAM jak i możliwości organizacyjne podmiotu oferującego rozwiązanie.

Dopełnieniem analizy potencjału rynkowego jest wielowariantowa analiza rozwoju rynku w zależności od otoczenia społeczno-ekonomicznego. W analizie rynkowej nigdy nie może zabraknąć analizy klientów oraz ich potrzeb.  Konieczne jest zidentyfikowanie istniejących segmentów rynku oraz wybór segmentu docelowego dla oferowanego produktu. Ważnym elementem analizy rynku jest analiza struktury rynku i istniejącej konkurencji.

W naszych opracowaniach identyfikujemy aktualnych graczy na rynku, określając i analizując ich udziały w rynku, profil działalności, oferowane produkty oraz trendy zmian zachodzących na rynku. W oparciu o wcześniejsze kroki analizy jesteśmy w stanie określić przewagę konkurencyjną nowego produktu. Dodatkowo w naszych analizach zawsze znajduje się określenie zagrożenia związanego z pojawieniem się na rynku podobnych produktów, jak również określenie barier związanych z wejściem na rynek zarówno dla rozpatrywanego produktu jak i dla nowych produktów konkurencyjnych firm.

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Szapajko, grzegorz.szapajko@exergon.pl, +48 880 573 201