ZARZĄD

Dr inż. Marcin Liszka
Prezes Zarządu
Dr inż. Grzegorz Szapajko
Wiceprezes Zarządu

LIDERZY ZESPOŁÓW

Mgr inż. Marcel Gawron
Dyrektor Operacyjny
Dr inż. Tomasz Malik
Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

DOŚWIADCZENIE