Doświadczenie członków zespołu

 • Prace doradcze związane z pozyskaniem finansowania w formie dotacji lub pożyczki w ramach krajowych i zagranicznych programów badawczo-rozwojowych – realizacja prac m. in. dla RAFAKO SA, MPEC Włocławek w latach 2016-2018
 • Doradztwo techniczne w zakresie analiz i optymalizacji pracy systemów ciepłowniczych – realizacja prac m. in. dla GPEC Sp. z o.o., RAFAKO SA, Tauron Ciepło Sp. z o.o. w latach 2014-2018
 • Szkolenia z zakresu modelowania układów energetycznych i obsługi oprogramowania Thermoflex – realizacja m. in. dla Energoprojekt Katowice SA, RAFAKO SA oraz klientów indywidualnych w latach 2014-2017
 • Studia wykonalności/biznesplany dla bloków energetycznych i innych przedsięwzięć w energetyce zawodowej, ciepłownictwie i chemii – realizacja prac m. in. dla RAFAKO SA, PKE SA, ZAK SA, EUROL ITS Sp. z o.o., Tauron Wytwarzanie SA, Syngaz Sp. z o.o., MPEC Białystok Sp. z o.o., RAFAKO SA, MPEC Włocławek Sp. z o.o., PGE GiEK SA o. Elektrownia Turów w latach 2011-2018
 • Optymalizacje struktury i parametrów pracy bloków węglowych i gazowo-parowych – realizacja prac m. in. dla EDF Polska CUW Sp. z o.o., PKE SA, REMAK ROZRUCH SA, Tauron Wytwarzanie SA w latach 2011-2014
 • Usługi doradcze związane z modelowaniem (w tym CFD) kotłów energetycznych – realizacja prac dla REMAK-ROZRUCH SA w latach 2013-2014
 • Opracowania wspierające kreowanie polityki energetycznej – realizacja prac dla PKPP Lewiatan, PTEZ, Tauron Wytwarzanie SA w latach 2009-2017

 

 • Studia dostosowania bloków energetycznych do opcji CCS-ready oraz studia pełnej implementacji technologii CCS – realizacja prac dla PKE SA oraz Tauron Wytwarzanie SA w latach 2010-2012
 • Audyty energetyczne przedsiębiorstw i przedsięwzięć – realizacja prac m.in. dla NGK Ceramics Polska Sp. z o.o., Energomoc Wzorcownia Sp. z o.o., COGNOR SA o. Huta Stali Jakościowych, ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, MPWiK w Lublinie Sp. z o.o., PWiK w Elblągu Sp. z o.o., OLPP Sp. z o.o., Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, MESKO SA, MPWiK SA we Wrocławiu, TRW BRAKING SYSTEMS POLSKA, Polskie Koleje Państwowe SA, Polska Grupa Górnicza SA w latach 2015-2017
 • Systemy diagnostyki cieplnej i kontroli eksploatacji bloków energetycznych – realizacja prac dla Procom System SA (obiekty elektrowni w Opolu i elektrociepłowni we Wrocławiu) w latach 2005-2010
 • Koreferaty, opinie i studia weryfikacyjne do innych opracowań Klienta – realizacja prac dla PKE SA, RAFAKO SA, Tauron Wytwarzanie SA i EUROL ITS Sp. z o.o. w latach 2011-2018
 • Dedykowane obliczeniowe aplikacje komputerowe – realizacja prac dla PSE SA w latach 2013-2017
 • 3 patenty i 3 zgłoszenia patentowe
 • Udział w 27 projektach badawczych i rozwojowych (krajowych i europejskich)
 • 15 publikacji technicznych i naukowych w czasopismach międzynarodowych
 • 40 publikacji technicznych i naukowych w czasopismach krajowych