Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.