Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Energy audit of company.