Dr inż. Tomasz Malik
Dyrektor ds. Kluczowych Klientów