ZEC S.A. w Katowicach

Wykonanie koncepcji techniczno-ekonomicznej instalacji osuszania gazu z odmetanowania kopalń.