TAURON Wytwarzanie S.A.

Praca koncepcyjno-analityczna w zakresie wprowadzenia członu gazowego do węglowego bloku energetycznego Elektrowni Łagisza