Remak-Rozruch S.A.

Prace doradczo-analityczne związane z modelowaniem numerycznym (CFD) wskazanego kotła BB-920 wraz z oceną wpływu zmian konstrukcyjnych na wybrane osiągi kotła.