RAFAKO S.A.

Opracowanie studium wykonalności instalacji POLYGEN stanowiącej układ konwersji odpadów i biomasy do energii elektrycznej, ciepła i syntetycznego gazu ziemnego.