PGE GiEK S.A. o. El Turów

Koncepcja techniczno-ekonomiczna (wraz z harmonogramem działań) zabudowy wytwornicy pary na potrzeby uruchomienia bloku po awarii katastrofalnej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.