Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Analiza i ocena techniczno-ekonomiczna opracowania rozwiązania zapewniającego dostawę ciepła w świetle planowanego rozwoju sieci w latach 2016-2021.