Energoprojekt-Katowice S.A.

Szkolenie pt. „Modelowanie pyłowych kotłów podkrytycznych w programie Thermoflex w trybach design i off-design na przykładzie kotła OP-650”