Zdalny monitoring procesów

The No. 5 blast furnace at Corus' Port Talbot Works, South Wales. The furnace was rebuilt in eight months in 2002 at a cost of Ł75m. It produces around 1.5 million tonnes of liquid iron a year and is designed to operate continuously for a minimum of 15 years. Credit:NewsCast www.newscast.co.uk +44 (0) 20 7608 1000

Optymalne prowadzenie współczesnych instalacji przemysłowych wymaga profesjonalnego podejścia do oceny procesów zachodzących w gospodarce energetycznej zakładu. Bardzo często zdarza się, że poszczególne urządzenia działają co prawda w swoich nominalnych parametrach pracy, ale nie współpracują ze sobą w sposób optymalny. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach pracy w zmiennym obciążeniu. Jednorazowy lub cyklicznie wykonywany audyt energetyczny takich instalacji nie jest już dzisiaj narzędziem wystarczającym. Z drugiej strony, stały nadzór nad instalacją pod kątem jej ciągłej optymalizacji wymaga zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów-energetyków i jest przedsięwzięciem kosztownym.

Firma EXERGON Sp. z o.o. uruchamia Centrum Zdalnej Optymalizacji Procesów, dzięki któremu nadzór nad instalacjami klientów będzie realizowany on-line za pomocą sieci Internet. W Centrum będą pracować wysokiej klasy specjaliści z zakresu efektywności energetycznej stale czuwający nad zapewnieniem najwyższych sprawności monitorowanych instalacji. W ramach dostarczanej usługi instalacja klienta zostanie odtworzona w oprogramowaniu symulacyjnym. Wyniki modelowania symulacyjnego będą porównywane on-line z rzeczywistymi parametrami instalacji za pomocą utworzonej w tym celu responsywnej platformy informatycznej.

Operator instalacji klienta będzie otrzymywał wskazówki i ostrzeżenia zapewniające prowadzenie instalacji z najwyższą efektywnością. Informacje te będą przekazywane za pomocą specjalnego interfejsu użytkownika zainstalowanego na komputerach klienta lub jego urządzeniach mobilnych. Dane pomiarowe z systemu akwizycji danych zakładu przesyłane będą w formie zaszyfrowanej i odpowiednio zabezpieczonej zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa dla sektora bankowego. Podłączenie instalacji do Centrum Zdalnej Optymalizacji Procesów jest proste i zwykle nie wymaga ponoszenia przez klienta kosztów na dodatkowe urządzenia pomiarowe. Usługa dostarczana w formie abonamentu zapewni klientowi następujące efekty:

  • poprawa efektywności procesów (ograniczenie zużycia energii i surowców oraz produkcji odpadów),
  • dynamiczne dostosowanie funkcjonowania instalacji (wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, itp.) do potrzeb i wymagań procesów,
  • brak konieczności ponoszenia kosztów wysoko wykwalifikowanego personelu odpowiedzialnego za optymalne prowadzenie gospodarki energetycznej zakładu,
  • propozycje zmiany konfiguracji urządzeń w instalacji w celu optymalnej realizacji gospodarki energetycznej,
  • sugestie zmiany wydajności pracy instalacji w zależności od aktualnej konfiguracji otoczenia techniczno-ekonomicznego w celu maksymalizacji efektów ekonomicznych.

Osoba do kontaktu:

Marcin Liszka, marcin.liszka@exergon.pl, +48 501 413 447