13.04.2016 Współpraca z Gminą Gierałtowice

 

Gmina Gierałtowice oraz Spółka Exergon podpisały porozumienie, na mocy którego strony rozpoczną współpracę w zakresie prac rozwojowych i wdrożeniowych m.in. z obszarów samowystarczalności energetycznej, OZE, gospodarki odpadami, magazynowania energii. Porozumienie przewiduje również współpracę w zakresie aplikacji o pozyskanie funduszy z krajowych i europejskich źródeł finansowania, a także realizację i wdrożenia projektów innowacyjnych.