13.10.2016 Udział ekspertów Exergon w opracowaniu dla KIC InnoEnergy

Exergon wykonał ekspertyzę w zakresie przyszłości rynku energii, która jest częścią raportu opublikowanego przez KIC InnoEnergy pt. Future Energy Costs: Coal and Gas Technologies. Raport zawiera informacje o przewidywanych w przyszłości kosztach energii dla nowo-budowanych jednostek kogeneracji gazowej oraz modernizowanych elektrowni węglowych. Z raportem można się zapoznać tutaj