TAURON Wytwarzanie S.A.

Studium wykonalności koncepcji technicznej układu kogeneracyjnego oraz wyznaczenie parametrów pracy.