TAURON Wytwarzanie S.A.

Doradztwo techniczne w procesie wykonywania przez firmę AMEC Foster Wheeler Italiana studium wykonalności instalacji zgazowania węgla, realizowanego w ramach projektu Elektrownia Poligeneracyjna.