TAURON Wytwarzanie S.A.

Wykonanie wstępnego studium wykonalności instalacji do produkcji syntetycznego gazu ziemnego SNG w układzie metanizacji CO2 w zakresie zgodnym z opisem pakietu WP0 projektu CO2-SNG przedłozonego przez Tauron Wytwarzanie do konkursu KIC INNOEnergy.