Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Opracowanie programu samowystarczalności energetycznej Zakładu.