SYNGAZ S.A.

Biznesplan instalacji utylizującej podkłady kolejowe przy jednoczesnej produkcji elektryczności i ciepła.