Remak-Rozruch S.A.

Usługa doradcza związana z oceną wpływu zmian w wyspie kotłowej dla wskazanego kotła OP-650