Remak-Rozruch S.A.

Usługa doradcza związana z oceną wpływu zmian w wyspie kotłowej (w tym zmiany rodzaju paliwa podstawowego) dla wskazanego kotła OP-150.