RAFAKO S.A.

Wykonanie usługi obliczeniowo-doradczej dotyczącej koncepcji bloku energetycznego o emisyjności poniżej 550 kg CO2/MWh.