RAFAKO S.A.

Opracowanie biznesplanu nowego podmiotu badawczo-rozwojowego, dedykowanego działalności w zakresie technologii wykorzystania alternatywnych paliw, zwłaszcza gazowych.