RAFAKO S.A.

Wykonanie prac doradczych związanych z przygotowaniem wniosku, składanego w ramach Programu sektorowego „PBSE” o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych”.