RAFAKO S.A.

Wykonanie usługi obejmującej utworzenie koncepcji wraz z oceną techniczno-ekonomiczną oraz sporządzenie wniosku o finansowanie dla przedsięwzięcia pod roboczą nazwą „Poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów”.