RAFAKO S.A.

Analiza techniczno-ekonomiczna w zakresie zasadności wykorzystania silnika gazowego spalającego gaz wielkopiecowy do produkcji elektryczności i ciepła.