RAFAKO S.A.

Wykonanie prac doradczych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „HYBRYDOWY system ograniczania emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin (HYBRYDA +)”.