RAFAKO S.A.

Wykonanie prac doradczych związanych z przygotowaniem wniosku, składanego w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie niskonakładowej metody zwiększenia skuteczności instalacji odsiarczania spalin”.