PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.

Wykonanie niezależnych ekspertyz dla jednostki fizycznej wytwórczej na potrzeby certyfikacji do aukcji głównej „Rynku Mocy” na lata 2021-2023.