PGE GiEK S.A.

Wykonanie prac doradczych związanych z przygotowaniem wniosku, składanego w ramach Programu sektorowego „PBSE” dla projektu „Instalacja zeszkliwiania popiołów w hybrydowym palenisku kotłowym”.