NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o kubaturze powyżej 500 000 mw Gliwicach.