MPEC Włocławek Sp. z o.o.

Analiza techniczno-ekonomiczna dostosowania istniejącego węglowego źródła ciepła MPEC Włocławek do wymagań Dyrektywy IED – etap pierwszy.