MPEC Włocławek Sp. z o.o.

Opracowanie studium wykonalności oraz modelu finansowego dla inwestycji dostosowania istniejącego źródła ciepła do wymagań Dyrektywy IED.