MPEC Białystok Sp. z o.o.

Koncepcja modernizacji instalacji oczyszczania spalin kotłów K1-K5 zlokalizowanych w Ciepłowni „Zachód” w Białymstoku.