InnoEnergy KIC

Udział w konsorcjum realizującym prace badawczo-wdrożeniowe w ramach projektu pt.: POLYGEN – Municipal polygeneration system fired with biomass and waste, finansowanego ze środków InnoEnergy.