InnoEnergy KIC

Wykonanie pracy badawczej pt.:  VALORIZATION – Analysis for coal-fired power plant and PtG (Power-to-Gas) system integration, finansowanej ze środków InnoEnergy.