Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Analiza termodynamiczna i konstrukcyjna związana z opracowaniem założeń projektowych układu technologicznego wytwarzającego energię elektryczną oraz ciepło pochodzące ze spalania karbonizatu oraz ubocznych produktów z przeróbki gazu procesowego.