Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Doradztwo techniczne w zakresie analiz pracy systemu ciepłowniczego GPEC.