Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Porównanie efektywności zabezpieczenia dostaw tlenu i azotu do Zakładu w warunkach dnia dzisiejszego i potencjalnej zmiany tych warunków w drodze inwestycyjnej.